Trabzon Hazır Mezar/ Kompozit Mezar

Trabzon Hazır Mezar/ Kompozit Mezar

Ölüm, insanın geçirdiği en önemli evrelerden biri; hayatın sona
erdiği kimi inançlara göre yeni bir hayata ebedi geçtiği an. Trabzon Kompozit mezar Bu
geçiş anı, insanlar tarafından zamana ve coğrafyaya göre farklı inanç sistemleri içinde değişik şekillerde yorumlanmıştır.
Genellikle, insanlık tarihi boyunca ölümle hayatın sona erdiğine inanılmamış ve bu dünyanın devamı olan başka bir dünyada hazır mezar
sonsuz bir hayatın olduğuna inanılmıştır. Bu yüzden ortaya çıkan
ölümle ilgili gelenekler, öteki dünyaya bir hazırlama törenlerine dönüşmüştür. Ancak, ölü bedenin yani cesedin öteki dünyada diriliş
şekli konusunda farklı inanmalar ortaya çıkmış; kimileri mevcut
bedeni korumak için mumyalar yapmış, kimileri de yakmışlardır.
Kimileri, ölülerini toprak içine doğrudan gömüp, toprağa sunarken; kimileri taş ya da mermer gibi dayanıklı maddelerden
yapılmış mezarlarda saklamışlardır, ya da ölülerini yakanlar küllerini nehirlere, dağlara savurmuşlar, bu kültür içindeki kimileri de çanak çömlek taş saklama kapları içinde tutmuşlardır.
Kuşkusuz, gelenekler başlangıçtan günümüze insanlık tarihi süresince etkilerini sürdürürken, çağdaş olan gelenekler de birbirlerini
etkilemiştir. Bu yazıda tarih öncesinden itibaren özellikle Avrasya
coğrafyasında yaşayan ölümle ilgili gelenekleri ele alırken bu geleneklerin Türklerdeki mezar ve mezar taşları kültürlerine yansıması
ele alınmıştır. Zira uzunca bir geçmişe sahip olan Türkler, çok farklı
coğrafyalarda yaşadığı için zengin ve çeşitli bir ölüm, mezar ve mezar
taşları kültürlerine sahiptir. Özünde, kurgan, balbal ve kümbet gibi
mezar yapıları ile dikkati çeken bu kültürde ataların rolü büyüktür.
Bu yüzden, Türk kültüründe, yaşayanların dünyasında, kimi zaman
ölüler daha etkin bir rol oynarlar. Mezar taşları ölenlerin geçmişten geleceğe mesajlarını ileten en önemli iletişim araçları içinde yer
almışlardır. Birçok kültürel özellikleri üzerinde barındıran mezar
taşlarının Türk toplum hayatına etkisi, ne kadar araştırılsa yeridir.

Bir cevap yazın

KAPAT